Kārtības noteikumi

 

Kempinga “Abragciems”iekšējās kārtības noteikumi

 

1.      Viesiem transporta līdzekļu  novietošana visā kempinga teritorijā  paredzēta par maksu, transporta līdzekļu skaits un  novietošanas kārtība tiek saskaņota ar kempinga administraciju.

2.      Administrācija neuzņemas atbildību par kempinga teritorijā novietotā viesu transporta līdzekļa bojājumiem, pazaudētu naudu, dārglietām, vērtspapīriem un citām mantām.

3.      Viesiem stingri jāievēro ugunsdrošības, nomas inventāra lietošanas u.c. noteikumi.

4.      Kempinga viesiem ir saistoši Engures novada pludmales lietošanas un sanitārās kārtības noteikumi.

5.      No1.jūnija līdz 31. augustam kempinga pludmalē no plkst.10.00 - 19.00 tiek nodrošināts pludmales dežurants.

6.      Peldvietā peldēšana atļauta speciāli tam norobežotajā vietā, kas iezīmēta ar peldošām bojām.

7.      Par kempinga īpašuma nozaudēšanu vai tīšu bojāšanu vainīgā persona samaksā īpašniekam kompensāciju divkāršā nozaudētās mantas vērtībā.

8.      Kempingā smēķet atļauts tikai speciāli tam aprīkotajā un ar uzlīmi apliecinātajā  vietā.

Pārējā kempinga teritorijā un pludmalē smēķēt, kā arī  pārvietoties smēķējot, aizliegts.

9.      Viesiem AIZLIEGTS:

9.1.       tīrīt/mazgāt visa veida transporta līdzekļus kempinga teritorijā;

9.2.       atrasties ar jebkāda veida sauszemes transporta līdzekli pludmalē;

9.3.       pludmalē ienest un lietot stikla vai citus viegli plīstošus priekšmetus;

9.4.       peldvietā, atrasties ar jebkāda veida kuģošanas līdzekļiem  - laivas, ūdens velosipēdi,vējdēļi...

9.5.       kempinga teritorijā un pludmalē  ievest mājas dzīvniekus (suņi, kaķi u.c.) ;

9.6.       kempinga teritorijā un mājiņās (numuros) lietot līdzatvestos grilus u.c. pārtikas produktu       cepšanai un  vārīšanai paredzētas ierīces;

9.7.      pārvietot mēbeles, iznest no numura (mājiņas) mēbeles un gultas piederumus;

9.8.      glabāt numurā viegli uzliesmojošus materiālus un šaujamieročus;

9.9.      peldēties jūrā diennakts tumšajā laikā,  alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

10.  Atrastās mantas, kuras nonākušas administrācijas rīcībā, tiek atdotas to īpašniekiem, bet, ja īpašnieki nav pieteikušies septiņu dienu laikā, tās tiek atdotas  tuvākajā policijas iecirknī vai iznīcinātas.

11.  Pirmās palīdzības aprīkojums pieejams pludmales dežuranta postenī un kempinga administrācijā.

12.  Traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā zvanīt glābšanas dienestiem 112, paralēli informējot administrāciju.

13.   Izmantot jebkāda veida pirotehniku (vai citus līdzīgus materiālus) kempinga teritorijā ir tiesības tikai tajā gadījumā, ja šīs darbības iepriekš ir saskaņotas ar Engures pagasta pašvaldību un kempinga administrāciju.

14.  Organizētu grupu atbildīgā persona pirms dalībnieku izmitināšanas noklausās un parakstās par   ugunsdrošības instruktāžu.

15.  Kempinga viesi kempinga teritorijā un pludmales zonā apņemas ievērot visu attiecīgo Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasības (t.sk. par trokšņošanu nakts laikā, mūzikas atskaņošanas noteikumiem utt.).

16.  Nakts miera laikā  no 22.00 līdz 08.00  teritorijā un iekštelpās aizliegts traucēt citu viesu mieru ar skaļu un neadekvātu uzvedību.

17.  No 22.00 līdz 08.00  kempinga vārti tiek slēgti, vārtu atvēršana - 5,00 EUR

18.  Norēķinu/maiņas stunda noteikta no plkst. 15.00 – 17.00 .

19.  Kempings “Abragciems” ir privātīpašums.

20.  SODS par šo  noteikumu pārkāpumu ir sākot no 70.00  EUR

 

 

Vēlam Jums patīkamu atpūtu!